Bakkelund- en rummelig arbejdsplads

Beskyttet beskæftigelse jf. SEL. §103/104 samt udbyder af STU

Bakkelund, kort fortalt

Bakkelund er en privatejet, mindre landbrugsejendom på 7 tønder land beliggende i Ryslinge på Midtfyn. Her gives et aktivitets- og beskæftigelsestilbud til mennesker med udviklingshandicap.

Aktivitets- og beskæftigelsesdagen på Bakkelund tilrettelægges i et nært samarbejde med brugerne og gennemføres i venlige og beskyttede rammer, i landlige omgivelser. Hverdagen foregår i et struktureret og familiært miljø.

Alle aktivitets- og beskæftigelsesdage indeholder målrettede og meningsfyldte opgaver med daglige individuelle ansvarsområder. Hverdagen bygges op omkring vores mindre landbrug og de forskellige opgaver der følger med i takt med årstidernes skiften. Læs mere om hverdagen på Bakkelund her: (link der fører til fanen “hverdagen på Bakkelund”)

Om os

På Bakkelund tages der udgangspunkt i det enkelte menneske og dennes ønsker, behov og ressourcer. Vi tror på at alle har brug for at føle sig set, hørt og anderkendt, samt at alle har behov for en meningsfuld beskæftigelse. 

Bakkelund har eksisteret i 15 år og beskæftiger på nuværende tidspunkt 11 brugere i §104 og en STU elev.

Til at varetage det pædagogiske arbejde er der ud over Sarah der er socialpædagog og ejer af Bakkelund, ansat 2 socialpædagoger, en socialfaglig medarbejder samt en pædagogisk medhjælper.

 

Scroll til toppen

Uddannet socialpædagog i 2010.

Efteruddannelse inden for neuropsykologi og -pædagogik i 2014
Har under sin uddannelse arbejdet i henholdsvis socialpsykiatrien og inden for autismeområdet.

Blev efter endt uddannelse fastansat på Tornhuset, et botilbud for voksne med autisme.

Har stor interesse for heste og ridning og bruger dette som et pædagogisk redskab på Bakkelund.