April

aarshjul-aprilVærkstedsaktiviteter:

  • Lave påskepynt
  • Så karse

Udendørs:

  • Tromle og rive folde
  • Tilså og vedligeholde højbede
  • Evt. omlægning af folde
  • Lægge kartofler
  • Beskære hegn og træer
  • Stramme og udskifte hegn
  • Give gødning                                                                                                        

 

 

Scroll til toppen

Uddannet socialpædagog i 2010.

Efteruddannelse inden for neuropsykologi og -pædagogik i 2014
Har under sin uddannelse arbejdet i henholdsvis socialpsykiatrien og inden for autismeområdet.

Blev efter endt uddannelse fastansat på Tornhuset, et botilbud for voksne med autisme.

Har stor interesse for heste og ridning og bruger dette som et pædagogisk redskab på Bakkelund.