November

Værkstedsaktiviteter:

aarshjulet-november

  • Lave julekort
  • Lave julepynt
  • Lave julegaver
  • Lave fuglehuse

Udendørs:

  • Kløve brænde
  • Forberede udendørs juleudsmykning
  • Ordne maskiner og redskaber
  • Rense tagrender
  • Vinterforberedelse af terrasser og gange

Arrangementer:

  • Julemarked

 

Scroll til toppen

Uddannet socialpædagog i 2010.

Efteruddannelse inden for neuropsykologi og -pædagogik i 2014
Har under sin uddannelse arbejdet i henholdsvis socialpsykiatrien og inden for autismeområdet.

Blev efter endt uddannelse fastansat på Tornhuset, et botilbud for voksne med autisme.

Har stor interesse for heste og ridning og bruger dette som et pædagogisk redskab på Bakkelund.