Ugestruktur Bakkelund

Hverdagen på Bakkelund er bygget op omkring daglige rutiner ved dyrene og på grunden. Derudover danner en ugestruktur rammen om hverdagen.

  • Fællesmøde hver den første fredag i måneden.
    På fællesmødet gives der diverse informationer fra personalet. Brugerne har også mulighed for at give diverse informationer, komme med input og ønsker.
    Derudover gennemgår vi, ud fra vores årshjul, den måned vi netop har afsluttet, samt den måned vi går ind i. Så kan vi hele tiden se at vi har nået de ting vi gerne ville, samt ved hvad der bliver de overordnede temaer i den kommende måned.
  • Morgensang mandag
    Hver mandag starter dagen med en morgensang vi i fællesskab har valgt.

Mandag: Morgensang, handledag

Tirsdag: Motionsdag, kreativ

Onsdag: Ridedag, værkstedsdag

Torsdag: Ridedag, handle til fredag

Fredag: Maddag