Værdiggrundlag

Vi ønsker, at Bakkelund skal være et trygt og familiært sted, hvor man giver sig tid til at SE, HØRE og FORSTÅ den enkelte. Dagligdagen tilrettelægges med henblik på at øge brugernes oplevelse af individualitet, succes og øget selvværd. Arbejdsopgaverne, der kan være meget alsidige, er målrettede og meningsfulde, og alle har deres daglige individuelle ansvarsområder. Opgaven er tilpasset den enkelte brugers kompetencer og ønsker. F.eks. arbejdes der med forskellige dyrehold, forefaldende have-og markarbejde samt kreative aktiviteter.

Vi bestræber os på at Bakkelund bliver en del af den enkeltes identitet, og at de hver især får en følelse af medejerskab for stedet og dets drift. Alle er med hver deres bidrag vigtige for Bakkelund.

Vi arbejder bevidst med det sociale fællesskab og prioriterer humor og en god omgangstone meget højt.

På Bakkelund inviteres de pårørende til både sommerarrangement og julehygge. Derudover er de pårørende altid velkomne til at komme på besøg på Bakkelund.

Vi er deltagende i hvad der sker omkring os i lokalsamfundet. Ligeledes er det en stor del af Bakkelund at man kan udvikle sine sociale kompetencer, og ens kompetencer når man er udenfor den kendte og strukturerede hverdag. Derfor deltager vi i løbet af året også i festival, dyrskue, Egeskov marked o.lign.

Vi vægter et personale der matcher målgruppen samt Bakkelunds rammer. Ved siden af faglighed lægger vi vægt på at man ser meningen med udendørs, praktisk orienteret arbejde.

Vi arbejder med anerkendende og involverende pædagogik. Vi ønsker at vores tilgang følger tidens udvikling, men hele tiden med Bakkelunds værdisæt for øje. Vi tager udgangspunkt i grundprincipperne fra Low Arousel, KRAP og neuropædagogik. Læs mere herom under fanen ”Pædagogik”.