Værdiggrundlag

Vi ønsker, at Bakkelund skal være et trygt og familiært sted, hvor man giver sig tid til at SE, HØRE og FORSTÅ den enkelte. Dagligdagen tilrettelægges med henblik på at øge brugernes oplevelse af individualitet, succes og øget selvværd. Arbejdsopgaverne, der kan være meget alsidige, er målrettede og meningsfulde, og alle har deres daglige individuelle ansvarsområder. Opgaven er tilpasset den enkelte brugers kompetencer og ønsker. F.eks. arbejdes der med forskellige dyrehold, forefaldende have-og markarbejde samt kreative aktiviteter.

Vi arbejder bevidst med det sociale fællesskab og prioriterer humor og en god omgangstone meget højt.  

Vi vægter et personale der matcher målgruppen samt Bakkelunds rammer. Ved siden af faglighed lægger vi vægt på at man ser meningen med udendørs, praktisk orienteret arbejde.

Vi arbejder med anerkendende og involverende pædagogik. Vores tilgang tager udgangspunkt i grundprincipperne i Low Arousel, KRAP og neuropædagogik. Læs mere herom under fanen ”Pædagogik”.